ดาฟเน่-35 ยาคุมอีกตัวที่คุณสามารถเลือกทานแทนไดแอนได้

ดาฟเน่-35 ยาคุมอีกตัวที่คุณสามารถเลือกทานแทนไดแอนได้อย่างภูมิใจ

ปัจจุบันยี้ห้อยาคุมมีเยอะพอๆกับยี้ห้อมือถือก็เป็นคำถามว่าเราจะเลือกยี้ห้อใหนดี?
คำถามคือ เราต้องการอะไรจากยาคุม

หากคำตอบคือ ต้องการคุมกำเนิด, ลดสิว, และเพิ่มน้ำหนัก 
แน่นอนว่ายาคุมยีห้อที่คุณอาจจะเลือกซื้อคือไดแอน-35 ซึ่งมีใช้กันมายาวนาน
แต่หาก วันที่เราต้องการรับประทานไม่มีไดแอนละ เราจะเลือกตัวใหน

ลองดูตัวนี้กันครับ ผมเพิ่งได้มา

ดาฟเน่-35
ตัวยาต่อเม็ดประกอบด้วย
Cyproterone acetate 2.000 mg
Ethinylestradiol        0.035mg

เป็นยาคุมชนิดฮอร์โมนรวม ที่มีจุดเด่นคือ ลดการสร้างไขมัีนจากต่อมไขมันที่ผิวหนัง(ใบหน้า) มีรายงานวิจัียที่ยืนยันหลายชิ้นว่าหากทานต่อเนื่องเป็นเวลา อย่างน้อย 3 รอบเดือนสิวและความมันจะลดน้อย
ลงอย่างมีนัยสำคัญ โดยเฉพาะรายที่เป็นสิวจากฮอร์โมน Testosterone เป็นหลัก เพราะฤทธิ์จาก Cyproterone ซึ่งในปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันว่าสามารถกดสิวได้สูงลำดับแรก ด้วยเหตนี้ แพทย์ผิวหนังหลายท่านจึงพิิจจารณาจ่ายยานี้ให้กับผู้หญิง อายุตั้งแต่ 20 ปีแต่ไม่เกิน 45 ในการควบคุมสิว

ในอีกแง่นึุงสำหรับคนที่อยากเพิ่มน้ำหนัก หรือมีรอบเดือนไม่ปกติแพทย์สามารถสั่งจ่ายยาตัวนี้
เพื่อช่วยปรับฮอร์โมน ใ้ห้รอบเดือนคงที่ และมีน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเพราะบางคนอาจ
มีน้ำหนักที่น้อยเกินไป จนขาดความมั่นใจไปเลยก็มี

อีกจุดเด่นนึุงที่อดคำนึงถึงไม่ได้ของยายี้ห้อนี้คือ เทคโนโลยีการผลิต โดยยาตัวนี้ใช้การผลิต
ที่ทันสมัยขึ้น ทำให้ตัวยาแทบจะไม่โดนน้ำเลยในขั้นตอนการผลิตซึ่งแตกต่างจากยาดั้งเดิมหลายๆตัว
ที่ใช้เทคนิค wet granulation (wet granulationคืออะไร)หรือการผสมเปียกเพื่อผลิตยา  ซึ่งระบบเก่าันั้นแม้จะผลิตได้ง่ายแต่ก็ขาดความสมบูรณ์แบบเพราะอาจมียาบางส่วนที่โดนน้ำแล้วเปลี่ยนสภาพ แต่เทคนิคใหม่ทำให้ยามีความคงตัวสูงและในขั้นตอนสุดท้ายของการผลิต ยาได้รับการเคลือบผิวเม็ดยาด้วยฟีล์มบาง ส่งผลดีให้เม็ดยามีความคงตัวสูง สีสม่ำเสมอ อัตตราการละลายคงที่และควบคุมได้

หากใครต้องการความสมบูรณ์ตั้งแต่สารเคมี กระบวนการผลิต และประสิทธิภาพของตัวยา
ผมคิดว่า ยี้ห้อ ดาฟเน่35 ก็เป็นอีกทางเลือกนึงที่น่าลงทุนนะครับ ที่สำคัญ ถูกกว่าไดแอนแน่นอนโพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

Minidoz (มินิดอซ) ยาคุมที่อาจเรียกได้ว่า "ผลข้างเคียงน้อยที่สุด" ณ เวลานี้

รีวิวยาคุม Melodia แบบมีสาระ

ข้่อดี ข้อเสีย ของมินิดอซ